Dokumenti

Etički kodeks.pdf

PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU.pdf

PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU.pdf

PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU.pdf

PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU.pdf

PLAN RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU.pdf

Pregled sklopljenih ugovora 2019..xlsx

Pregled sklopljenih ugovora 2020..xlsx

Pregled sklopljenih ugovora 2021..xlsx

Pregled sklopljenih ugovora 2022..xlsx

CJENIK ODRŽAVANJA JAVNIH POVRŠINA OPĆINE STUPNIK 2019 - 01_2023.pdf

CJENIK ODRŽAVANJA JAVNIH POVRŠINAOPĆINE STUPNIK OD 02_2023.pdf

AKCIJSKI PLAN ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA 2021.-2022..pdf

AKCIJSKI PLAN ZA PROVEDBU ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA 2023. - 2024..pdf

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ANTIKORUPCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2021. - 2022. GODINE.pdf

© 2023. Stupnički komunalac d.o.o. Sva prava pridržana